Jan/01 Hari Tahun Baru
Feb/05 Tahun Baru Cina
Mar/07 Balinese New Year
Apr/03 Hari Kenaikan
Apr/19 Jumat Besar
May/01 Hari Buruh
May/12 Ulang tahun Buddha
Jun/01 Pancasila Day
Jun/03 Akhir Ramadan
Jun/04 Akhir Ramadan
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/06 Akhir Ramadan
Jun/07 Akhir Ramadan
Aug/12 Pengorbanan Feast
Aug/17 Hari Kemerdekaan
Sep/01 Tahun Baru Islam
Nov/10 Ulang Tahun Nabi Muhammad
Dec/24 Hari Natal
Dec/25 Hari Natal
Dec/31 Trading Holiday
Jan/01 Hari Tahun Baru
Feb/05 Tahun Baru Cina
Mar/07 Balinese New Year
Apr/03 Hari Kenaikan
Apr/19 Jumat Besar
May/01 Hari Buruh
May/12 Ulang tahun Buddha
Jun/01 Pancasila Day
Jun/03 Akhir Ramadan
Jun/04 Akhir Ramadan
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/06 Akhir Ramadan
Jun/07 Akhir Ramadan
Aug/12 Pengorbanan Feast
Aug/17 Hari Kemerdekaan
Sep/01 Tahun Baru Islam
Nov/10 Ulang Tahun Nabi Muhammad