9983

76,100.00

Perubahan Harian:

0.38%

Tahunan:

30.64%

Harga Hari Tahun
J Front Retailing 942.00 9.00 0.96% 35.73%
Isetan Mitsukoshi 786.00 13.00 1.68% 36.70%
Seven & I Holdings 4,985.00 -25.00 -0.50% 51.24%
KAO 6,847.00 49.00 0.72% -18.82%
Rakuten 1,233.00 -80.00 -6.09% 22.08%
Shiseido 7,687.00 57.00 0.75% 16.29%
Takashimaya 1,180.00 11.00 0.94% 50.13%
Marui Group 1,996.00 22.00 1.11% 18.60%
AEON 3,012.00 25.50 0.85% 18.00%
Fast Retailing 76,100.00 290.00 0.38% 30.64%

Harga Hari Tahun
JP225 27951 118.35 0.43% 23.37%