Harga Saham
66.40
Perubahan Harian
-1.04%
Tahunan
-27.90%

Harga Hari Tahun
S-OIL 82,800.00 -4,100.00 -4.72% -7.69%
Lotte Chemical 163,000.00 -4,000.00 -2.40% -29.59%
LG Chem 581,000.00 -23,000.00 -3.81% -18.97%
SK Innovation 160,500.00 -4,000.00 -2.43% -21.52%
Formosa Plastic 85.50 -1.10 -1.27% -23.32%
Formosa Chem & Fiber 67.30 -0.70 -1.03% -19.59%
Shanghai Petrochemical 3.09 -0.07 -2.22% -31.49%
Formosa Petroche 79.00 -0.40 -0.50% -18.22%
Alpek 26.84 -0.39 -1.43% 18.55%
Braskem 28.67 -1.16 -3.89% -50.53%
Petronas Chemicals 8.34 -0.01 -0.12% 0.97%

Harga Hari Tahun
TAIEX 13808 -288.10 -2.04% -20.25%