Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/19 Jumat Besar
Apr/21 Minggu Paskah
Apr/22 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
May/30 Hari Kenaikan
Jun/06 Hari Nasional
Jun/21 Tengah Musim Panas - Malam
Jun/22 Tengah Musim Panas - Hari
Nov/02 Semua Orang Suci '
Dec/24 Malam Natal
Dec/25 Hari Natal
Dec/26 Tinju-Hari
Dec/31 Malam tahun baru
Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/19 Jumat Besar
Apr/21 Minggu Paskah
Apr/22 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
May/30 Hari Kenaikan
Jun/06 Hari Nasional
Jun/22 Tengah Musim Panas - Malam
Tengah Musim Panas - Hari
Nov/02 Semua Orang Suci '