Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/06 Epiphany - Hari
Apr/15 Jumat Besar
Apr/18 Senin Paskah
May/01 May 1st
May/26 Hari Kenaikan
Jun/06 Hari Nasional
Jun/24 Tengah Musim Panas - Malam
Jun/25 Tengah Musim Panas - Hari
Nov/05 Hari Semua Orang Kudus
Dec/24 Malam Natal
Dec/25 hari Natal
Dec/26 Tinju-Hari
Dec/31 Malam Tahun Baru
Jan/02 Malam Tahun Baru