Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/10 Jumat Besar
Apr/13 Senin Paskah
Apr/27 Ulang tahun raja
May/05 Hari Pembebasan
May/21 Hari Kenaikan
Jun/01 Pentecost Monday
Dec/25 Christmas
Dec/26 Saint Stephen's Day