Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/02 Jumat Besar
Apr/05 Senin Paskah
Apr/27 Ulang tahun raja
May/05 Hari Pembebasan
May/13 Hari Kenaikan
May/24 Pentecost Monday
Dec/25 Christmas
Dec/26 Saint Stephen's Day