Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/15 Jumat Besar
Apr/18 Senin Paskah
May/26 Hari Kenaikan
Jun/06 Whit Senin
Jun/16 Badan - Christi
Oct/03 Hari Persatuan Jerman
Dec/26 Tinju-Hari
Jan/02 Malam Tahun Baru