Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/15 Jumat Besar
Apr/18 Senin Paskah
May/09 Anniversary of Robert Schumans Declaration
May/26 Hari Kenaikan
Jun/06 Whit Senin
Jun/16 Badan - Christi
Oct/03 Hari Persatuan Jerman
Nov/01 Hari Semua Orang Kudus
Dec/26 Natal (hari pengganti)
Jan/02 Malam Tahun Baru