Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/24 Ramadan
May/01 Hari Buruh
May/24 Eid ul-Fitr
Jul/27 Hari Kemerdekaan
Jul/30 Hajj Day
Jul/31 Idul Adha
Aug/20 Tahun Baru Islam
Oct/18 Hari Nasional
Oct/29 Milad-Un-Nabi
Nov/03 Hari Kemenangan
Nov/11 Republik - Hari
Nov/17 The Day Maldives Embraced Islam
Jan/03 Hari Tahun Baru
Apr/15 Ramadan
May/03 Hari Buruh
May/15 Eid ul-Fitr
Jul/21 Hajj Day
Jul/22 Idul Adha
Jul/28 Hari Kemerdekaan
Aug/12 Tahun Baru Islam
Oct/09 Hari Nasional
Oct/21 Milad-Un-Nabi
Nov/05 Hari Kemenangan
Nov/09 The Day Maldives Embraced Islam
Nov/13 Republik - Hari