Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/22 Senin Paskah
Apr/24 Concord Day
May/01 Hari Buruh
Jun/04 Akhir Ramadan
Jun/05 Akhir Ramadan
Aug/03 Hari Kemerdekaan
Aug/12 Pengorbanan Feast
Nov/10 Nabi Muhammads Ulang Tahun
Dec/18 Republik - Hari
Dec/25 Hari Natal
Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/22 Senin Paskah
Apr/24 Concord Day
May/01 Hari Buruh
Jun/04 Akhir Ramadan
Jun/05 Akhir Ramadan
Aug/03 Hari Kemerdekaan
Aug/12 Pengorbanan Feast
Nov/10 Nabi Muhammads Ulang Tahun