Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/08 International Women’s Day
Apr/15 Jumat Besar
Apr/18 Senin Paskah
Apr/28 Kenneth Kaunda Brithday
May/02 Labor Day (substitute day)
May/25 Hari Afrika
Jul/04 Heroes’ Day
Jul/05 Hari Persatuan
Aug/01 Farmers’ Day
Oct/18 National Day of Prayer
Oct/24 Hari Kemerdekaan
Dec/26 Christmas (substitute day)