Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/19 Jumat Besar
Apr/22 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
May/29 Hari Demokrasi
Presidential Inauguration Day
Jun/04 Akhir Ramadan
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/06 Akhir Ramadan
Jun/12 Hari Demokrasi
Aug/11 Pengorbanan Feast
Pengorbanan Feast
Aug/13 Pengorbanan Feast
Oct/01 Hari Kemerdekaan
Nov/10 Nabi Muhammads Ulang Tahun
Dec/25 Hari Natal
Dec/26 Tinju-Hari