Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/21 Hari Kemerdekaan
Apr/19 Jumat Besar
Apr/22 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
May/25 Hari Afrika
May/30 Hari Kenaikan
Aug/26 Hari Pahlawan
Dec/10 National Women's Day
Dec/25 Hari Natal
Dec/26 Hari Keluarga