Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/11 Moshoeshoes Birthday
Apr/19 Jumat Besar
Apr/22 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
May/25 Hari Afrika
May/30 Hari Kenaikan
Jul/17 Kings Ulang Tahun
Oct/04 Hari Kemerdekaan
Dec/25 Hari Natal
Dec/26 Tinju-Hari