Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/19 Jumat Besar
Apr/22 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
Jun/01 Madaraka Day
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/06 Akhir Ramadan
Aug/12 Pengorbanan Feast
Oct/20 Mashujaa Day
Oct/21 Mashujaa Day
Dec/12 Hari Republik
Dec/25 Hari Natal
Dec/26 Tinju-Hari
Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/19 Jumat Besar
Apr/22 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
Jun/01 Madaraka Day
Jun/05 Akhir Ramadan
Akhir Ramadan
Aug/12 Pengorbanan Feast
Oct/20 Mashujaa Day
Oct/21 Mashujaa Day
Dec/12 Hari Republik