Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/03 Second Republic Day
Apr/13 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
May/20 Laylat al-Qadr
May/24 Eid ul-Fitr
May/25 Hari Afrika
Jul/31 Idul Adha
Aug/15 Maria Diangkat Ke Surga
Oct/02 Hari Kemerdekaan
Oct/29 Milad-Un-Nabi
Nov/01 Semua Orang Suci '
Dec/25 Christmas