Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/03 Republik - Hari
Apr/22 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
May/25 Hari Afrika
May/30 Lailat - ke - Qadr
May/31 Lailat - ke - Qadr
Jun/05 Ramadhan Feast
Aug/11 Pengorbanan Feast
Aug/12 Pengorbanan Feast
Aug/15 Maria Diangkat Ke Surga
Oct/02 Hari Kemerdekaan
Nov/01 Semua Orang Suci '
Nov/10 Kelahiran Nabi
Dec/25 Hari Natal