Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/07 Hari Konstitusi
Mar/06 Hari Kemerdekaan
Apr/19 Jumat Besar
Apr/22 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
May/25 African Unity Day
Jun/05 Akhir Ramadan
Jul/01 Republik - Hari
Aug/12 Pengorbanan Feast
Sep/21 Founders Day
Dec/06 Farmers Day
Dec/25 Hari Natal
Dec/26 Tinju-Hari
Jan/01 Hari Tahun Baru
Jan/07 Hari Konstitusi
Mar/06 Hari Kemerdekaan
Apr/19 Jumat Besar
Apr/22 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
May/25 African Unity Day
Jun/05 Akhir Ramadan
Jul/01 Republik - Hari
Aug/12 Pengorbanan Feast
Sep/21 Founders Day
Dec/06 Farmers Day