Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/17 Hari Wanita
Apr/22 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/10 Whit Senin
Aug/12 Pengorbanan Feast
Aug/15 Maria Diangkat Ke Surga
Aug/16 Hari Kemerdekaan
Aug/17 Hari Kemerdekaan
Nov/01 Semua Orang Suci Hawa
Dec/25 Hari Natal
Jan/01 Hari Tahun Baru
Apr/17 Hari Wanita
Apr/22 Senin Paskah
May/01 Hari Buruh
Jun/05 Akhir Ramadan
Jun/10 Whit Senin
Aug/12 Pengorbanan Feast
Aug/14 Maria Diangkat Ke Surga
Aug/16 Hari Kemerdekaan
Aug/17 Hari Kemerdekaan
Nov/02 Semua Orang Suci Hawa