Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/03 Hari Veteran
Apr/19 Jumat Besar
May/01 Hari Buruh
May/20 Hari Kemerdekaan
Jun/06 Akhir Ramadan
Jun/20 Badan - Christi
Aug/12 Pengorbanan Feast
Aug/30 Popular Consultation Day
Nov/01 Semua Orang Suci '
Nov/02 Semua Orang Suci '
Nov/12 Youth National Day
Nov/28 Proclamation of Independence Day
Dec/07 Peringatan-Hari
Dec/08 Hari Konsepsi Tak Bernoda
Dec/25 Hari Natal
Dec/31 Hari Pahlawan Nasional
Jan/01 Hari Tahun Baru
Mar/03 Hari Veteran
Apr/19 Jumat Besar
May/01 Hari Buruh
May/20 Hari Kemerdekaan
Jun/06 Akhir Ramadan
Jun/20 Badan - Christi
Aug/12 Pengorbanan Feast
Aug/30 Popular Consultation Day
Nov/01 Semua Orang Suci '
Nov/02 Semua Orang Suci '
Nov/12 Youth National Day
Nov/28 Proclamation of Independence Day
Dec/07 Peringatan-Hari
Dec/08 Hari Konsepsi Tak Bernoda