Asahi Glass | Eps Laba Per Saham

Last Quarter:

100 JPY

Tahun Lalu:

205 JPY